ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รับเกียรติบัตรระดับทอง และรับเข็มเชิดชูเกียรติ สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2560,22:34  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้และผลการพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ บุดดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,10:11  อ่าน 635 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นป. 3 เรื่อง สารรอบตัวเรา
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา ต้นกัลยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,09:21  อ่าน 672 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชื่ออาจารย์ : นางสมจิตร สมสงวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,23:03  อ่าน 1507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีใจดวงใจ 2556
ชื่ออาจารย์ : นางจูริก ทักษิณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:26  อ่าน 832 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสมจิตร สมสงวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:25  อ่าน 893 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ.มหาสารคาม 2556
ชื่ออาจารย์ : ดร.ทองพูล ภูสิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:11  อ่าน 847 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายภาณุวัฒน์ ปัดกอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:10  อ่าน 810 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูภาษาไทยดีเด่น 2554
ชื่ออาจารย์ : นางจูริก ทักษิณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:07  อ่าน 980 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมดารณ์ฯ 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยทิพย์ บุญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:01  อ่าน 819 ครั้ง
รายละเอียด..