ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เด็กไทยยุค ๔.๐ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าภูมิปัญญาสมุนไพร
ชื่อนักเรียน : รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2562,20:44   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองโครงงานอาชีพ
ชื่อนักเรียน : รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,21:48   อ่าน 340 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : นางสาวรวงข้าว มุงคล นางสาวโสรญา นาคสูงเนิน เด็กหญิงรจนา นาแก้ว
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2560,15:45   อ่าน 564 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ
ชื่อนักเรียน : นางสาวรวงข้าว มุงคล
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2560,15:39   อ่าน 409 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกิจกรรมวาดภาพระบายสี โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตฯ ชั้น ป.1-3 ปี 2556
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:23   อ่าน 1117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม อ่านเอาเรื่อง ระดับประเทศ ปี 2555
ชื่อนักเรียน : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:22   อ่าน 939 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง และแต่งกลอนสุภาพ ปี 2555
ชื่อนักเรียน : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:20   อ่าน 914 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตฯ อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 62
ชื่อนักเรียน : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,22:14   อ่าน 970 ครั้ง