ลิ้งค์น่าสนใจสำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/02/2014
ปรับปรุง 30/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 449625
Page Views 539963
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา กันทรวิชัย
2 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
3 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
5 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย
6 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
7 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
8 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
9 โรงเรียนบ้านปอแดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
10 โรงเรียนบ้านเปลือยดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย
11 โรงเรียนบ้านมะกอก ขามเรียง กันทรวิชัย
12 โรงเรียนบ้านดอนนา ขามเรียง กันทรวิชัย
13 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ขามเรียง กันทรวิชัย
14 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง ขามเรียง กันทรวิชัย
15 โรงเรียนบ้านขามเรียง ขามเรียง กันทรวิชัย
16 โรงเรียนบ้านคันธาร์ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
17 โรงเรียนบ้านโพนงาม คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
18 โรงเรียนบ้านดอนดู่ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย
19 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
20 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
21 โรงเรียนบ้านหัวขัว ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
22 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
23 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ ท่าขอนยาง กันทรวิชัย
24 โรงเรียนบ้านแสนสุข นาสีนวน กันทรวิชัย
25 โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด นาสีนวน กันทรวิชัย
26 โรงเรียนบ้านทัน นาสีนวน กันทรวิชัย
27 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ นาสีนวน กันทรวิชัย
28 โรงเรียนบ้านนาสีนวน นาสีนวน กันทรวิชัย
29 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี นาสีนวน กันทรวิชัย
30 โรงเรียนบ้านหวาย นาสีนวน กันทรวิชัย
31 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู นาสีนวน กันทรวิชัย
32 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม นาสีนวน กันทรวิชัย
33 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง มะค่า กันทรวิชัย
34 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ มะค่า กันทรวิชัย
35 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม มะค่า กันทรวิชัย
36 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง มะค่า กันทรวิชัย
37 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า มะค่า กันทรวิชัย
38 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน มะค่า กันทรวิชัย
39 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า มะค่า กันทรวิชัย
40 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี มะค่า กันทรวิชัย
41 โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย
42 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น ศรีสุข กันทรวิชัย
43 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ศรีสุข กันทรวิชัย
44 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ศรีสุข กันทรวิชัย
45 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก ศรีสุข กันทรวิชัย
46 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ศรีสุข กันทรวิชัย
47 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ ศรีสุข กันทรวิชัย
48 โรงเรียนบ้านส้มโฮง เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
49 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
50 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
51 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี เขวาใหญ่ กันทรวิชัย 043724052
52 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
53 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว เขวาใหญ่ กันทรวิชัย
54 โรงเรียนกันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย
55 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง โคกพระ กันทรวิชัย
56 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย 043-789014
57 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า โคกพระ กันทรวิชัย 043744320
58 โรงเรียนบ้านคอกม้า โคกพระ กันทรวิชัย 043 789004
59 โรงเรียนบ้านกุดรัง กุดรัง กุดรัง
60 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กุดรัง
61 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว กุดรัง กุดรัง
62 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง กุดรัง
63 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดรัง
64 โรงเรียนบ้านหนองแหน นาโพธิ์ กุดรัง
65 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นาโพธิ์ กุดรัง
66 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ นาโพธิ์ กุดรัง
67 โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) นาโพธิ์ กุดรัง
68 โรงเรียนบ้านหนองโดน นาโพธิ์ กุดรัง
69 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ กุดรัง
70 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์ กุดรัง
71 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นาโพธิ์ กุดรัง
72 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ หนองแวง กุดรัง
73 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ หนองแวง กุดรัง
74 โรงเรียนบ้านจอมทอง หนองแวง กุดรัง
75 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง หนองแวง กุดรัง
76 โรงเรียนบ้านหนองแคน ห้วยเตย กุดรัง
77 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม ห้วยเตย กุดรัง
78 โรงเรียนบ้านหนองแสง ห้วยเตย กุดรัง
79 โรงเรียนบ้านบ่อแก เลิงแฝก กุดรัง
80 โรงเรียนบ้านโสกกาว เลิงแฝก กุดรัง
81 โรงเรียนบ้านหนองบอน เลิงแฝก กุดรัง
82 โรงเรียนบ้านโสกคลอง เลิงแฝก กุดรัง
83 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก กุดรัง
84 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง เลิงแฝก กุดรัง
85 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก ชื่นชม
86 โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา กุดปลาดุก ชื่นชม
87 โรงเรียนบ้านโนนทัน กุดปลาดุก ชื่นชม
88 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ชื่นชม ชื่นชม
89 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชม ชื่นชม
90 โรงเรียนบ้านกุดจอก หนองกุง ชื่นชม
91 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุง ชื่นชม
92 โรงเรียนบ้านหลุบแซง หนองกุง ชื่นชม
93 โรงเรียนบ้านผือ หนองกุง ชื่นชม
94 โรงเรียนบ้านผักแว่น เหล่าดอกไม้ ชื่นชม
95 โรงเรียนบ้านส้มกบ เหล่าดอกไม้ ชื่นชม
96 โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว บรบือ 043-990072
97 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ดอนงัว บรบือ 043-737432 ; 085-0110912
98 โรงเรียนบ้านโคกล่าม บรบือ บรบือ 043750060
99 โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ บัวมาศ บรบือ 043-706163
100 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ 0827449662
101 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ่อใหญ่ บรบือ 043 750170
102 โรงเรียนบ้านแดง ยาง บรบือ 0810555700
103 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) ยาง บรบือ 0898647351
104 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง วังใหม่ บรบือ 087-237-4453,081-117-8272
105 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด(อำนวยวิทยา) หนองคูขาด บรบือ 0878589622
106 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง หนองม่วง บรบือ 086-2203959
107 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองสิม บรบือ 0-4377-0059
108 โรงเรียนบ้านหนองโก หนองโก บรบือ 0833394317
109 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โนนราษี บรบือ 085-2275294
110 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด โนนแดง บรบือ 0895743095
111 โรงเรียนบ้านเหล่าตามา โนนแดง บรบือ 043-724181
112 โรงเรียนจันทนภาคึกษา กู่ทอง เชียงยืน
113 โรงเรียนบ้านกู่ทอง กู่ทอง เชียงยืน
114 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย กู่ทอง เชียงยืน
115 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน กู่ทอง เชียงยืน
116 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง กู่ทอง เชียงยืน
117 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กู่ทอง เชียงยืน
118 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา กู่ทอง เชียงยืน
119 โรงเรียนบ้านหนองชาด กู่ทอง เชียงยืน
120 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ดอนเงิน เชียงยืน
121 โรงเรียนบ้านค้อ ดอนเงิน เชียงยืน
122 โรงเรียนบ้านผำ ดอนเงิน เชียงยืน
123 โรงเรียนจินดาอารมณ์ ดอนเงิน เชียงยืน
124 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน ดอนเงิน เชียงยืน
125 โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) นาทอง เชียงยืน
126 โรงเรียนบ้านนาทอง นาทอง เชียงยืน
127 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา นาทอง เชียงยืน
128 โรงเรียนบ้านหนองซอน หนองซอน เชียงยืน
129 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก หนองซอน เชียงยืน
130 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) หนองซอน เชียงยืน
131 โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน เชียงยืน
132 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เชียงยืน เชียงยืน
133 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว เชียงยืน เชียงยืน
134 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า เชียงยืน เชียงยืน
135 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล เชียงยืน เชียงยืน
136 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว เชียงยืน เชียงยืน
137 โรงเรียนบ้านหนองแวง เชียงยืน เชียงยืน
138 โรงเรียนศิริราษฏร์หมากหญ้า เชียงยืน เชียงยืน
139 โรงเรียนบ้านโคกสูง เชียงยืน เชียงยืน
140 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา เสือเฒ่า เชียงยืน
141 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ เสือเฒ่า เชียงยืน
142 โรงเรียนบ้านโคกข่า เสือเฒ่า เชียงยืน
143 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม เสือเฒ่า เชียงยืน
144 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 เสือเฒ่า เชียงยืน
145 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง เสือเฒ่า เชียงยืน
146 โรงเรียนบ้านหนองล่าม เหล่าบัวบาน เชียงยืน
147 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เหล่าบัวบาน เชียงยืน
148 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น เหล่าบัวบาน เชียงยืน
149 โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) โพนทอง เชียงยืน
150 โรงเรียนบ้านโพน โพนทอง เชียงยืน
151 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว โพนทอง เชียงยืน
152 โรงเรียนบ้านหนองไห โพนทอง เชียงยืน
153 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
154 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม 043-900081
155 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม
156 โรงเรียนอนุบาลอภิสิทธิปัญญา ตลาด เมืองมหาสารคาม
157 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม 043711512
158 โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม 043721957
159 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม 0-4371-1067
160 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ตลาด เมืองมหาสารคาม
161 โรงเรียนศิโรรัตน์ ตลาด เมืองมหาสารคาม
162 โรงเรียนผดุงนารี ตลาด เมืองมหาสารคาม
163 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ตลาด เมืองมหาสารคาม
164 โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล ตลาด เมืองมหาสารคาม 043742191 มือถือ0874566464,0833683468
165 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
166 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
167 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง ท่าตูม เมืองมหาสารคาม
168 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
169 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
170 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
171 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
172 โรงเรียนบ้านอุปราช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
173 โรงเรียนพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
174 โรงเรียนบ้านหินลาด ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
175 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม
176 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม 043-900088
177 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
178 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
179 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น บัวค้อ เมืองมหาสารคาม
180 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม 043-795053
181 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม 0895726663,0883284316
182 โรงเรียนบ้านหนองหวาย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
183 โรงเรียนบ้านกุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
184 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
185 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
186 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม
187 โรงเรียนบ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
188 โรงเรียนบ้านจำนัก หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
189 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
190 โรงเรียนบ้านโคกศรี หนองปลิง เมืองมหาสารคาม
191 โรงเรียนบ้านกุดแคน หนองโน เมืองมหาสารคาม
192 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ หนองโน เมืองมหาสารคาม
193 โรงเรียนบ้านนานกเขียน หนองโน เมืองมหาสารคาม
194 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองโน เมืองมหาสารคาม
195 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
196 โรงเรียนบ้านโดท่างาม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
197 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม
198 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
199 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
200 โรงเรียนบ้านเกิ้ง เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
201 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม
202 โรงเรียนบ้านดอนดู่ เขวา เมืองมหาสารคาม
203 โรงเรียนบ้านหนองตื่น เขวา เมืองมหาสารคาม
204 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว เขวา เมืองมหาสารคาม
205 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย เขวา เมืองมหาสารคาม
206 โรงเรียนนิคมบ้านหัน เขวา เมืองมหาสารคาม
207 โรงเรียนบ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) เขวา เมืองมหาสารคาม
208 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน เขวา เมืองมหาสารคาม
209 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข เขวา เมืองมหาสารคาม
210 โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) เขวา เมืองมหาสารคาม 0-4374-6183
211 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
212 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
213 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
214 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
215 โรงเรียนวันครู 2502 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม
216 โรงเรียนมหาวิชานุกูล แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
217 โรงเรียนบ้านดงน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม 043-711221
218 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
219 โรงเรียนบ้านหนองโพด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
220 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
221 โรงเรียนบ้านหนองแวง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม
222 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
223 โรงเรียนบ้านโคกก่อ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
224 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
225 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
226 โรงเรียนบ้านสมศรี โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
227 โรงเรียนบ้านภูดิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม
228 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ
229 โรงเรียนมิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ
230 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย มิตรภาพ แกดำ
231 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน มิตรภาพ แกดำ
232 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิตรภาพ แกดำ
233 โรงเรียนบ้านหนองบัว วังแสง แกดำ
234 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม วังแสง แกดำ
235 โรงเรียนบ้านโคกกลาง วังแสง แกดำ
236 โรงเรียนบ้านวังแสง วังแสง แกดำ
237 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ วังแสง แกดำ
238 โรงเรียนบ้านโพนละออม หนองกุง แกดำ
239 โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองกุง แกดำ
240 โรงเรียนบ้านโคกไร่ หนองกุง แกดำ
241 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร แกดำ แกดำ
242 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ แกดำ แกดำ
243 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี แกดำ แกดำ
244 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า แกดำ แกดำ 043-787174
245 โรงเรียนอนุบาลแกดำ แกดำ แกดำ
246 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู แกดำ แกดำ 061-1146717
247 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น โนนภิบาล แกดำ
248 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล โนนภิบาล แกดำ
249 โรงเรียนบ้านโสกแดง โนนภิบาล แกดำ
250 โรงเรียนบ้านนาคูณ โนนภิบาล แกดำ
251 โรงเรียนบ้านวังจาน ดอนกลาง โกสุมพิสัย
252 โรงเรียนบ้านทิพโสต ดอนกลาง โกสุมพิสัย
253 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ ดอนกลาง โกสุมพิสัย
254 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
255 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
256 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
257 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
258 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย
259 โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย โกสุมพิสัย
260 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ยางน้อย โกสุมพิสัย
261 โรงเรียนบ้านป่าเป้า ยางน้อย โกสุมพิสัย
262 โรงเรียนบ้านผักหนอก ยางน้อย โกสุมพิสัย
263 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ ยางน้อย โกสุมพิสัย
264 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน วังยาว โกสุมพิสัย
265 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ วังยาว โกสุมพิสัย
266 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง วังยาว โกสุมพิสัย
267 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
268 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
269 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย
270 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ หนองบอน โกสุมพิสัย
271 โรงเรียนบ้านโนนสัง หนองบอน โกสุมพิสัย
272 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว หนองบอน โกสุมพิสัย
273 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย
274 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย หนองบัว โกสุมพิสัย
275 โรงเรียนบ้านคุยเชือก หนองบัว โกสุมพิสัย
276 โรงเรียนบ้านคุยแพง หนองบัว โกสุมพิสัย
277 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร หนองบัว โกสุมพิสัย
278 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง หนองบัว โกสุมพิสัย
279 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย
280 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
281 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
282 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
283 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
284 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
285 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
286 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย
287 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม หัวขวาง โกสุมพิสัย
288 โรงเรียนอนุบาลพิสมัย หัวขวาง โกสุมพิสัย
289 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง หัวขวาง โกสุมพิสัย
290 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง หัวขวาง โกสุมพิสัย
291 โรงเรียนบ้านโชคชัย หัวขวาง โกสุมพิสัย
292 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ หัวขวาง โกสุมพิสัย
293 โรงเรียนบ้านศรีสุข หัวขวาง โกสุมพิสัย
294 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 หัวขวาง โกสุมพิสัย
295 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน เขวาไร่ โกสุมพิสัย
296 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด เขวาไร่ โกสุมพิสัย
297 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย
298 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา เขวาไร่ โกสุมพิสัย
299 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เขวาไร่ โกสุมพิสัย
300 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม เขวาไร่ โกสุมพิสัย
301 โรงเรียนบ้านวังกุง เขวาไร่ โกสุมพิสัย
302 โรงเรียนบ้านวังโพน เขวาไร่ โกสุมพิสัย
303 โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) เขื่อน โกสุมพิสัย
304 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ เขื่อน โกสุมพิสัย
305 โรงเรียนบ้านเลิงบัว เลิงใต้ โกสุมพิสัย
306 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย เลิงใต้ โกสุมพิสัย
307 โรงเรียนบ้านหนองหอย เลิงใต้ โกสุมพิสัย
308 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ เลิงใต้ โกสุมพิสัย
309 โรงเรียนบ้านเขวา เหล่า โกสุมพิสัย
310 โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด เหล่า โกสุมพิสัย
311 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู เหล่า โกสุมพิสัย
312 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน เหล่า โกสุมพิสัย
313 โรงเรียนบ้านหัวขัว แก้งแก โกสุมพิสัย
314 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ แก้งแก โกสุมพิสัย
315 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง แก้งแก โกสุมพิสัย
316 โรงเรียนบ้านโนนเมืองรุ่งเรืองวิทย์ แพง โกสุมพิสัย
317 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย แพง โกสุมพิสัย
318 โรงเรียนบ้านแพง แพง โกสุมพิสัย
319 โรงเรียนบ้านหนองโก แพง โกสุมพิสัย
320 โรงเรียนบ้านป่าปอ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
321 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง แห่ใต้ โกสุมพิสัย
322 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก แห่ใต้ โกสุมพิสัย
323 โรงเรียนบ้านดอนสันติ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
324 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ แห่ใต้ โกสุมพิสัย
325 โรงเรียนบ้านโพนทอง แห่ใต้ โกสุมพิสัย
326 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ โพนงาม โกสุมพิสัย
327 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง โพนงาม โกสุมพิสัย
328 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล โพนงาม โกสุมพิสัย
329 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา โพนงาม โกสุมพิสัย