กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวัลลภ ทักษิณ
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ บุดดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0