คณะผู้บริหาร

ดร.ทองพูล ภูสิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา