ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 141) 12 พ.ค. 62
ใบสมัครคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 144) 30 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 143) 30 เม.ย. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย (อ่าน 717) 30 พ.ค. 60
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 818) 24 พ.ค. 60