ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมถวายปัจจัย เทียนพรรษา และหลอดไฟเพื่อเป็นกุศลและสืบทอดประเพณีที่ดีงามสืบไป
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,21:09   อ่าน 84 ครั้ง