ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบงจัดกิจกรรมปัจฉิมนเทศนักเรียนในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยมี ดร.นิคม ชมภูหลง ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร ขอขอบคุณ ดร.ทองพูล ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรทุกท่านที่จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2562,12:18   อ่าน 357 ครั้ง