ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะครูและบุคลากรการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  ดร.ทองพูล  ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามแบง ประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 18 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,21:12   อ่าน 238 ครั้ง