ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง นำโดย ผอ.ทองพูล  ภูสิม นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวังม่วง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,20:39   อ่าน 216 ครั้ง