ภาพกิจกรรม
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
             ขอชื่นชม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง เด็กหญิงวันวิสา  พันธ์ทุม เป็นผู้ประพฤติตนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม  ได้รับยกย่องให้เป็นนักเรียนตัวอย่างจังหวัดมหาสารคามรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2561,22:33   อ่าน 378 ครั้ง