รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม   ตำบลดอนงัว  อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
เบอร์โทรศัพท์ 043-737432 ; 085-0110912
Email : nongkhamsabang@hotmail.com ; krukrang@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :