ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 57 เลือกผู้แทนข้าราชการครูฯ ใน กคศ.

สุภาพ สพป.มค.1
25 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57 ทดสอบ LAS ปี 2556
ทดสอบ LAS ป1-ป2-ป3-ป4-ป5-ม1-ม2 ปี 2556
ชุดนักเรียน สพป.มค1
24 ก.พ. 57 ทดสอบ NT ปีการศึกษา 2556

แต่งกายชุดนักเรียน สพป มค.1